งานบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าภาครัฐและเอกชน

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

 • งานระบบจำหน่ายไฟฟ้า (สายอากาศและสายใต้ดิน)
 • สวิทช์เกียร์ แรงสูงและแรงกลาง
 • ตู้สวิทช์เกียร์แรงต่ำ
 • งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 • งานระบบสายดิน
 • งานระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • งานระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ
 • งานระบบไฟฟ้าสำรอง
 • งานระบบควบคุม และเครื่องมือวัด
 • งานระบบเสียงประกาศ
 • งานระบบโทรศัพท์
 • งานระบบโครงข่ายสายสัญญาณ
 • งานระบบแจ้งเตือนและป้องกันการบุกรุก
 • งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • งานระบบเรียกพยาบาล
 • งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • งานระบบทีวีรวม

ติดต่อเรา