งานระบบไฟฟ้า และสี่อสาร

ที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าภาครัฐและเอกชน

งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร

KG Engineering พร้อมให้บริการในด้านติดตั้งระบบไฟฟ้าอาคาร ครบวงจร ด้วยประสบการณ์วิศวกรรม มากกว่า 33 ปี และได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001 และ ISO50001

 • งานระบบจำหน่ายไฟฟ้า (สายอากาศและสายใต้ดิน)
 • สวิทช์เกียร์ แรงสูงและแรงกลาง
 • ตู้สวิทช์เกียร์แรงต่ำ
 • งานระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
 • งานระบบสายดิน
 • งานระบบป้องกันฟ้าผ่า
 • งานระบบบริหารจัดการและควบคุมอาคารอัตโนมัติ
 • งาน ระบบไฟฟ้า สำรอง
ระบบไฟฟ้า
 • งานระบบควบคุม และเครื่องมือวัด
 • งานระบบเสียงประกาศ
 • งานระบบโทรศัพท์
 • งานระบบโครงข่ายสายสัญญาณ
 • งานระบบแจ้งเตือนและป้องกันการบุกรุก
 • งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
 • งานระบบเรียกพยาบาล
 • งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • งานระบบทีวีรวม
งานระบบไฟฟ้า
 
 

ติดต่อเรา